obrazoteka.pl

Dom i wnętrza

rozdzielność majątkowa
Wnętrza

Co to jest rozdzielność majątkowa?

Co to jest rozdzielność majątkowa? Jest to kwestia, która często pozostająca na marginesie zainteresowania par planujących lub prowadzących życie małżeńskie. Niemniej jednak, jej zrozumienie i odpowiednie uregulowanie mogą mieć istotne znaczenie dla stabilności i bezpieczeństwa finansowego zarówno w trakcie trwania związku, jak i w przypadku ewentualnej separacji lub rozwodu. W tym artykule omówimy, czym jest rozdzielność majątkowa oraz dlaczego warto ją uregulować.

W tekście znajdziesz:

  • Wyjaśnienie rozdzielności majątkowej
  • Opis procesu ustanawiania rozdzielności majątkowej
  • Inne ważne informacjo, o których warto pamiętać

Czym to jest rozdzielność majątkowa? – wyjaśnienie

Rozdzielność majątkowa, bo o niej mowa w niniejszym artykule, może być dobrowolna albo nakazana przez sąd. Sprawia, że mąż i żona mają oddzielny, własny kapitał, którym samodzielnie zarządzają. Nie oznacza to jednak, że jest zabronione wspólne nabywanie praw majątkowych. Każdy ma bowiem dostęp do danej części udziału (jest ona wyrażana w ułamku, a o jej wysokości decydują sami małżonkowie). Należy także wiedzieć, że są różne rodzaje rozdzielności majątkowej. Najważniejsze są dwie, czyli dobrowolna oraz przymusowa. Dodatkowo wymienia się typ zwykły albo z wyrównaniem dorobków.

Jak ustanawiana jest rozdzielność majątkowa?

Przypatrzmy się teraz, jak ustanawiana jest rozdzielność majątkowa. Pierwszy sposób polega na tym, że mąż i żona podpisują odpowiednią umowę, która przybiera formę aktu notarialnego (intercyzy). Robią to oczywiście bezpośrednio w obecności doświadczonego notariusza w jego profesjonalnej kancelarii.

Często cała procedura wygląda jednak inaczej. Jeżeli pojawią się pewne przesłanki, które będą dokładnie opisane w dostarczonym wniosku, wówczas rozdzielność wprowadzana jest na drodze orzeczenia sądowego. Chodzi o wyraźne przypadki związane z trwonieniem majątku wspólnego przez partnera albo zatrzymania przez niego wszystkich oszczędności. Uzasadnieniem może być również niegospodarność. Nie zapomnijmy jeszcze o tym, że za taką procedurę trzeba zapłacić z góry ustaloną prawnie sumę. Jej koszt podstawowy wynosi 400 złotych netto plus 23% podatku VAT. Nie jest to na szczęście bardzo dużo, dlatego warto skorzystać z owej usługi w jednej z wielu kancelarii notarialnych znajdujących się w większych miastach w Polsce.

O czym warto pamiętać?

Uwaga! Może się oczywiście zdarzyć, że istnieje już tak zwana wspólność majątkowa. Wtedy do głównej opłaty notarialnej doliczana jest również dodatkowa kwota, na którą bezpośredni wpływ ma wielkość majątku. Inną ważną informacją jest to, że rozdzielność majątkowa przeprowadzana jest nie tylko w trakcie trwania małżeństwa, ale również przed samym ślubem. Pamiętajmy na koniec, że umowa zawsze będzie obowiązywać od dnia jej podpisania (o to musi zadbać notariusz – nie może on doprowadzić do sytuacji, że powstaje data wsteczna).

Podsumowanie

Rozdzielność majątkowa to istotny element małżeństwa, który reguluje sposób podziału majątku między małżonkami. Pozwala to uniknąć nieporozumień i konfliktów oraz zapewnić stabilność finansową zarówno w trakcie trwania małżeństwa, jak i w przypadku jego zakończenia. Dlatego warto zrozumieć to pojęcie i uregulować swoje relacje majątkowe zgodnie z własnymi potrzebami i preferencjami.